Dizajn manuál

Ako používať logo WebElementu, nejaké príklady a zdroje.

Tip: Ak ťa nezaujíma dizajn manuál, ale len zdroje (hotové logá, obrázky a pod.), rovno prejdi na github.com/webelement/resources.

Logo

WebElement logo sa skladá z dvoch častí – z modrozeleného štvorca a bieleho nápisu web <element>, ktorý je rozdelený do dvoch riadkov. Prvá časť nápisu označuje zameranie a druhá vyjadruje symboliku k technickej stránke webov – HTML tagom.

Logo používaj vždy:

  • ako celok, nikdy nie samotný nápis alebo jednoriadkovú alternatívu
  • ako štvorec, nie obdĺžnik alebo iné neštandardné tvary
  • s konkrétnou farebnou verziou (modrozelené pozadie, biely nápis), nie naopak
  • s konkrétnym fontom a jeho rezom (Museo Sans Rounded 900), nie iným

Farby

V logu sú použité nasledujúce farby:

Biela

  • RGB: 255, 255, 255
  • HEX: #FFFFFF (#FFF)

Modrozelená

  • RGB: 51, 102, 119
  • HEX: #336677 (#367)

V prípade, že sa na základe loga tvorí graficky ucelená časť (webstránka, banner, plagát, ...), je vhodné zvoliť doplňujúce farby v odtieňoch loga.

Font

Na logo je použitý font Museo Sans Rounded 900, ktorý v ňom musí ostať zachovaný. Všetky poskytnuté zdroje sú už vyexportované s použitím tohto fontu, preto nie je potrebné si ho sťahovať alebo kupovať.

V prípade použitia loga v kombinácii s iným textom je vhodné na takýto doplňujúci/sprievodný text použiť bezpätkové písmo (ako napr. na tomto webe).


Príklady použitia

Správne

Klasické logo

Správna veľkosť loga v banneri, dobrý doplňujúci text

Nesprávne

Logo so zlým fontom a farbami

Nesprávna veľkosť loga v banneri