WebElement #10: Peter Šimún - Vývoj webových a mobilných aplikácií pomocou Google Web Toolkit

09.08.2012 • Facebook

Google Web Toolkit ako všemocný nástroj skazy a spásy zároveň, ako všemocné Thorove kladivo, ale taktiež niekedy aj ako neovladatelný Hulkov hnev … vlastne … ako akýkoľvek iný framework, keď viete/neviete ako na to.

Ukážeme si základné princípy frameworku GWT - bez potreby znalosti jazyka Java - ale taktiež aj odvrátenú stranu mesiaca a situácie, kedy je a kedy nie je vhodné GWT použiť.