WebElement #13: Vladimír Kriška - Prejdite na DVCS

08.11.2012 • Facebook

Myslím, že je stále veľa ľudí používajúcich Subversion - na tom nie je nič zlé. Zlé je, že vynaložením malého úsilia by mohli získať výhody DVCS, no i tak sa im prejsť nechce.

Prednáška je o výhodách a nevýhodách DVCS a o verzovacích systémoch všeobecne.

CVCS zastupuje Subversion, DVCS Mercurial.