WebElement #2 Prešov: Martin Rázus - Použitie UML v praxi

04.02.2013 • Facebook

Stručná predáška o veľmi jednoduchom ale o to užitočnejšom použití UML v praxi, alebo prečo si to najprv nakreslím až potom kódim.