WebElement #3 Prešov: Milan Kurečko - Foundation; Jozef Verbovský - Reklamné maily

10.01.2014 • Facebook

Foundation

Skúsenosti s frameworkom Foundation.

Reklamné maily

Základné informácie, novinky, trendy a slabé stránky pri posielaní reklamných mailov.