WebElement #3: Peter Šimún - Testovanie webových aplikácií v Selenium 2.0 / Webdriver

12.01.2012 • Facebook

Chémia, ktorá funguje medzi webovými aplikáciami a prehliadačmi - to je Selénium. Peter Šimún sa Seléniu venuje niekoľko rokov, prezentácia popisovala best practices o tom ako písať seléniové testy, ako ich udržiavať v čase a ako doručovať stabilné verzie, vrátane techník ako continuous deployment a automatizácie spúšťania testov.

Zaujímavá bola tiež časť o tom, že každý vzniknutý bug musí byť pokrytý testom aby sa neopakoval a podobné skúsenosti z praxe.