WebElement #17: Peter Dulačka - Chrome Dev Tools Crash Course; Igor Hlina - Predstavenie Composer, Bower a Grunt.js

14.03.2013 • Facebook

Chrome Dev Tools Crash Course

Google Chrome (Chromium) je už snáď povinná výbava webdevelopera, podobne ako IE. Ukážeme si, ako si uľahčiť vývoj frontendu len pomocou nástroja, ktorý má každý v prehliadači - Chrome Developer Tools - a že to nie je len Inspect Element a editácia CSS. Šikovné klávesové skratky, zahrabané funkcie, ktoré pravdepodobne nepoužívate, rozšírenia pre developer tools a nakoniec aj o tom, ako debugovať vzdialené (mobilné) inštancie Google Chrome.

Predstavenie Composer, Bower a Grunt.js

Srigi prišiel predstaviť nástroje moderného developerského prostredia.

Dozvedieť ste sa mohli o semantickom verzovaní a spomínaných nástrojoch.