WebElement #18: Ján Kmeťko - NoSQL a distribuované databázy

11.04.2013 • FacebookMeetup

Návod ako sa vyznať v spleti NoSQL databáz a ako na základe strohých dostupných informácii predpovedať ich skutočné vlastnosti.

Zoznam a popis kompromisov/ústupkov z ACID podmienok, ktoré môžeme urobiť pre zvýšenie výkonu a škálovateľnosti.