WebElement #9: Tomáš Čorej - OpenSSH

12.07.2012 • Facebook

OpenSSH je všestranný nástroj umožňujúci viac než len vzdialené prihlasovanie.

Na prednáške ste sa mohli dozvedieť viac o jeho rozšírených možnostiach ako sú napr. RSA, multiplexovanie, X11 forwarding, brány a podobne.